اجرای عملیات سم پاشی درختان سطح شهر محمودآبادنمونه
اجرای عملیات سم پاشی درختان سطح شهر محمودآبادنمونه

به گزارش خبرنگار اجتماعی و فرهنگی پایگاه خبری شهر مینو؛ درختان سطح شهر محمودآبادنمونه جهت مبارزه با آفات سم پاشی می شوند. عملیات سمپاشی کلیه خیابان های شهر محمودآبادنمونه را که دارای فضای سبز و درخت هستند را شامل می شود. عملیات سمپاشی در تاریخ های اول و دوم خرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۰ […]

به گزارش خبرنگار اجتماعی و فرهنگی پایگاه خبری شهر مینو؛ درختان سطح شهر محمودآبادنمونه جهت مبارزه با آفات سم پاشی می شوند. عملیات سمپاشی کلیه خیابان های شهر محمودآبادنمونه را که دارای فضای سبز و درخت هستند را شامل می شود.

عملیات سمپاشی در تاریخ های اول و دوم خرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۰ شب الی ۶ صبح انجام می گردد.

گفتنی است  با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده‌ای هم‌چون آفات قرار می‌گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می‌شود، بنابراین شهرداری شهر محمود آباد نمونه  اقدام به سم‌پاشی درختان معابر سطح شهر کرده تا از خشکیدگی درختان جلوگیری شود.

در این عملیات که هر ساله انجام می گیرید در عملیات سمپاشی درختان به نکات ایمنی توجه شده و از سمومی در این طرح استفاده می شود که کمترین خسارات را به محیط زیست وارد نکنند و در ضمن بیشترین تاثیر را در از میان بردن آفات داشته باشد.

تذکر: توصیه کرد از پارک کردن وسائل نقلیه به ویژه خودروهای حاوی مواد خوراکی در در حاشیه خیابان های در هنگام عملیات سمپاشی خوداری کرده و همچنین برای جلوگیری از ورود سموم به اماکن پنجره های مشرف به معابر را ببندید.

خبرنگار: حسین طاعتی