بنام خداوند زیبائیها

کهن شهر قزوین را در روایات منصوب به اهل بیت(س) باب الجنه خوانده اند. مینودر هم بر این اساس به شهر قزوین اطلاق می شود ، یعنی درب بهشت.

مینو در لغت به معنای: (آسمانی ، بهشتی ، خدایی و…) دانسته اند و “شهر مینو“یعنی شهری بهشتی و آسمانی. شهری ایده آل. ایده آل برای زندگی سعادتمند.

ما را در رسیدن به شهری آسمانی و بهشتی و در یک کلام ما را در رسیدن به “شهر مینو” یاری رسانید…

راه های ارتباطی با مجله خبری تحلیلی شهر مینو (قزوین)

تارنما:

http://Shahreminoo.ir

رایانامه:

info@shahreminoo.ir

shahreminoo@chmail.ir

تلفن تماس:

۲۳۹۴ ۹۲۶ ۹۱۹ ۹۸+

با تشکر