استقرار پلیس راهور در شهر اقبالیه
استقرار پلیس راهور در شهر اقبالیه

محسن نانکلی خزانه دار شورای اسلامی شهر اقبالیه در گفت و گو با خبرنگار شهر مینو اظهار داشت : جلسه ای در تاریخ سوم دی ماه در دفتر شهردار و با حضور فرماندهی راهرو شهرستان سرهنگ حسنپور و هیات همراه، اکبر پور شهردار اقبالیه ، اعضای شورا شهر اقبالیه همچون محسن نانکلی، مهدی حسنپور، مهدی […]

محسن نانکلی خزانه دار شورای اسلامی شهر اقبالیه در گفت و گو با خبرنگار شهر مینو اظهار داشت : جلسه ای در تاریخ سوم دی ماه در دفتر شهردار و با حضور فرماندهی راهرو شهرستان سرهنگ حسنپور و هیات همراه، اکبر پور شهردار اقبالیه ، اعضای شورا شهر اقبالیه همچون محسن نانکلی، مهدی حسنپور، مهدی دیال آبادی، جلال جوادی، محمد گروسی مدیر عامل سازمان حمل و نقل تشکیل شد.

وی در ادامه گفت : پس از پیگیری های فراوان مقرر شد از فردای روز جلسه در قالب یک اکیپ و با همکاری گشت سازمان حمل و نقل در شهر اقبالیه حضور داشته باشند.

نانکلی در مورد مکان تعلق گرفته به پلیس راهور اشاره کرد و گفت : محل مورد توافق در حال حاضر جنب نگهبانی شهرداری، یعنی دفتری که قبلا بانک تجارت بود قرار گیرد و مقرر شد آقای گروسی مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهر اقبالیه ظرف ۱۰ روز آینده مکان مورد نظر را  تجهیز کند.

وی در ادامه گفت : مقرر شد است ظرف ۲۰ روز آینده شهرداری نسبت به خرید خودروی مناسب برای این مجموعه اقدام کند.

این عضو شورای شهر اقبالیه در ادامه به وظایف و همکاری های آینده پلیس راهور اقبالیه اشاره کرد و گفت : این مجموعه مسئولیت هایی همچون ساماندهی ترافیک خیابان امام رضا (ع) و ایستگاه تاکسی و پس از احداث پارکینگ خودروهای سنگین در شهر اقبالیه برای جلوگیری از پارک این خودروها در داخل شهر اقدام خواهند کرد.