برگزاری آموزش و مانور ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلاهای طبیعی
برگزاری آموزش و مانور ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلاهای طبیعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر مینو؛ به مناسبت پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلاهای طبیعی مجموعه آتش نشانی شهر اقبالیه با حضور در مدارس به آموزش های مربوط به ایمنی در برابر زلزله پرداختند. ماموران آتش نشانی با توضیحات نکات ایمنی و عملی با حضور سید محمد موسوی، مسئول […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر مینو؛ به مناسبت پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلاهای طبیعی مجموعه آتش نشانی شهر اقبالیه با حضور در مدارس به آموزش های مربوط به ایمنی در برابر زلزله پرداختند.
ماموران آتش نشانی با توضیحات نکات ایمنی و عملی با حضور سید محمد موسوی، مسئول آتشنشانی در دبستان دخترانه پیوند در ساعت۱۱ و مدرسه نازنخ در ساعت  ۱۲ به آموزش پرداختند .