ترکیدگی لوله آب شرب اصلی در محمودآباد نمونه
ترکیدگی لوله آب شرب اصلی در محمودآباد نمونه

به گزارش پایگاه خبری شهر مینو؛ عصر روز چهارشنبه ترکیدگی لوله آب شرب اصلی در خیابان یادگار امام شهر محمودآباد نمونه سبب مختل شدن زندگی روزمره مردم و آب گرفتگی معابر و تعدادی از ساختمان‌های این منطقه شد. پس از حضور کارکنان آب و فاضلاب شهر محمود آباد نمونه در محل حادثه مشخص شد که […]

به گزارش پایگاه خبری شهر مینو؛ عصر روز چهارشنبه ترکیدگی لوله آب شرب اصلی در خیابان یادگار امام شهر محمودآباد نمونه سبب مختل شدن زندگی روزمره مردم و آب گرفتگی معابر و تعدادی از ساختمان‌های این منطقه شد.

پس از حضور کارکنان آب و فاضلاب شهر محمود آباد نمونه در محل حادثه مشخص شد که ترکیدگی لوله اصلی آب در خیابان امام سبب نفوذ آب به سطح رویه آسفالت به شکل فوران معابر این محله نیز دچار آب گرفتگی شد.آب علاوه بر خسارت به اماکن عمومی به چند ساختمان نیز نفوذ کرده بود.

عوامل سازمان آب و فاضلاب شهر محمود آباد نمونه  با قطع آب منطقه یادگار امام  به مدت چندین ساعت خط لوله آب شربی را که دچار ترکیدگی شده بود را مورد بررسی قرار داده و مشکل  پیش آمده را رفع کرده و آب منطقه را دوباره وصل کردند.

گفتنی است عکس العمل سریع آب و فاضلاب شهر محمود آباد نمونه بعد از ترکیدگی لوله آب شرب خیابان امام  بسیار سریع بوده و در مدت کمی توانستند اشکالات پیش آمده را رفع کنند قابل ستایش است.

لازم به ذکر است هیچ گونه خسارت جانی و مالی در این حادثه گریبان گیرمردم شریف محمودآباد نمونه نشده است و فقط خسارات عمومی همچون ترکیدگی لوله اصلی، از بین رفتن روسازی آسفالت برخی کوچه ها و آب گرفتگی معابر را با خود در بر داشته است.

 

خبرنگار: حسین طاعتی