تصادف دو دستگاه پراید در جاده محمودآبادنمونه به قزوین
تصادف دو دستگاه پراید در جاده محمودآبادنمونه به قزوین

به گزارش خبرنگار حوادث پایگاه خبری شهر مینو؛ شب گذشته دو دستگاه پراید در جاده محمودآبادنمونه به قزوین با یکدیگر تصادف کردند. این تصادف در لاین شمالی مسیر محمودآبادنمونه به قزوین و در نزدیکی ناصر آباد(شهرک دانش) رخ داد که خوشبختانه مصدوم یا تلفات جانی در بر نداشت و کلیه سرنشینان هر دو دستگاه پراید سالم […]

به گزارش خبرنگار حوادث پایگاه خبری شهر مینو؛ شب گذشته دو دستگاه پراید در جاده محمودآبادنمونه به قزوین با یکدیگر تصادف کردند.

این تصادف در لاین شمالی مسیر محمودآبادنمونه به قزوین و در نزدیکی ناصر آباد(شهرک دانش) رخ داد که خوشبختانه مصدوم یا تلفات جانی در بر نداشت و کلیه سرنشینان هر دو دستگاه پراید سالم ماندند.

خبرنگار: امیرحسین آقائی