شکارچی متخلف در کوهین دستگیر شد
شکارچی متخلف در کوهین دستگیر شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهر مینو؛ سه شکارچی متخلف استان به جرم آغاز به شکار توسط ماموران یگان حفاظت این سازمان در سه عملیات جداگانه دستگیر شدند. حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: ماموران یگان حفاظت اداره کل محیط زیست هنگام گشت زنی و کنترل مناطق استان موفق به دستگیری شکارچیان یاد شده […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهر مینو؛ سه شکارچی متخلف استان به جرم آغاز به شکار توسط ماموران یگان حفاظت این سازمان در سه عملیات جداگانه دستگیر شدند.

حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: ماموران یگان حفاظت اداره کل محیط زیست هنگام گشت زنی و کنترل مناطق استان موفق به دستگیری شکارچیان یاد شده قبل از آغاز شکار، شدند.

وی ادامه داد: یکی از شکارچیان متخلف در منطقه الموت قزوین به جرم آغاز به شکار دستگیر و از نامبرده یک قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اضافه کرد: از شکارچی متخلف دیگر در منطقه کوهین یک قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست همچنین از آخرین شکارچی دستگیر شده در منطقه رودبار الموت قزوین قبضه اسلحه شکاری مجاز کشف و ضبط کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان اظهار کرد: افراد متخلف بازداشت شده پس از بازجویی و تنظیم پرونده به مراجع قضایی استان تحویل داده شدند.

استان قزوین دارای یک منطقه حفاظت شده به نام باشگل در شهرستان تاکستان با وسعت ۲۵ هزار و ۱۹۸ کیلومتر مربع و ۲ منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت و طارم سفلی هر یک به ترتیب با وسعت ۱۱۸ و ۴۹ هزار کیلومتر مربع است.

 

خبرنگار: حسین طاعتی