محکومیت قصاب متخلف در شهرک آقابابا
محکومیت قصاب متخلف در شهرک آقابابا

به گزارش  پایگاه خبری شهر مینو؛ عیسی یزدی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: متصدی یک واحد عرضه گوشت قرمز در روستای آقابابا از بخش کوهین به دلیل کشتار غیر مجاز دام و تهیه گوشت خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی به دادگاه معرفی و به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. یزدی افزود: […]

به گزارش  پایگاه خبری شهر مینو؛ عیسی یزدی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: متصدی یک واحد عرضه گوشت قرمز در روستای آقابابا از بخش کوهین به دلیل کشتار غیر مجاز دام و تهیه گوشت خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی به دادگاه معرفی و به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

یزدی افزود: واحد‌های عرضه کننده گوشت قرمز گرم موظفند که گوشت مورد نیاز خود را از طریق کشتارگاه‌های مورد تایید اداره دامپزشکی تهیه کنند و در صورت کشتارغیر مجاز متصدی واحد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

خبرنگار: حسین طاعتی