مراسم کلنگ زنی شهرک صنعتی کوهین با حضور یزدانی معاون وزیر صنعت و استاندار قزوین
مراسم کلنگ زنی شهرک صنعتی کوهین با حضور یزدانی معاون وزیر صنعت و استاندار قزوین

به گزارش پایگاه خبری ،تحلیلی شهر مینو ، روزیکشنبه کلنگ ایجاد شهرک صنعتی کوهین با حضور یزدانی معاون وزیر صنعت ، استاندار، فرماندار و برخی مسئولین محلی درفضای به میزان ۲۰۰ هکتار برزمین زده شد.

به گزارش پایگاه خبری ،تحلیلی شهر مینو ، روزیکشنبه کلنگ ایجاد شهرک صنعتی کوهین با حضور یزدانی معاون وزیر صنعت ، استاندار، فرماندار و برخی مسئولین محلی درفضای به میزان ۲۰۰ هکتار برزمین زده شد.