معرفی فرمانده جدید کلانتری ۲۱ محمودآبادنمونه
معرفی فرمانده جدید کلانتری ۲۱ محمودآبادنمونه

به  گزارش خبرنگار اجتماعی – فرهنگی پایگاه خبری شهر مینو؛ مراسم تکریم و معارفه کلانتری ۲۱ شهر محمود آبادنمونه با حضور  مسئولین این شهر و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی در کلانتری ۲۱ شهر محمود آباد نمونه برگزار شد . در این مراسم از زحمات چندین ساله جناب سروان مافی فرمانده اسبق کلانتری ۲۱ شهر محمود آباد نمونه […]

به  گزارش خبرنگار اجتماعی – فرهنگی پایگاه خبری شهر مینو؛ مراسم تکریم و معارفه کلانتری ۲۱ شهر محمود آبادنمونه با حضور  مسئولین این شهر و جمعی از پرسنل نیروی انتظامی در کلانتری ۲۱ شهر محمود آباد نمونه برگزار شد .

در این مراسم از زحمات چندین ساله جناب سروان مافی فرمانده اسبق کلانتری ۲۱ شهر محمود آباد نمونه تقدیر و سرگرد رمضانی به عنوان فرمانده جدید این کلانتری معرفی شد.

خبرنگار: حسین طاعتی