نقش جوانان و ترسیم افق‌های جدید در “گام دوم انقلاب”
نقش جوانان و ترسیم افق‌های جدید در “گام دوم انقلاب”

در حرکت به سوی "گام دوم انقلاب" و ترسیم افق‌های جدید دیگر نیروهای چهل سال پیش جوابگو نیستند و در کنار این نیروهای انقلاب به منظور پویایی بیش از پیش نیازمند استفاده از جوانان انقلابی ایران هستیم.

انقلاب اسلامی ایران، به اذعان بسیاری از صاحبنظران از مهمترین پدیده‌های قرن بیستم محسوب می‌شود، علاوه بر این انقلاب اسلامی ایران معادلات بسیاری از اندیشمندان را در مورد نحوه “وقوع انقلاب” برهم زد، پیش از این عوامل فرهنگی از جمله دین و مذهب در بین عوامل ایجاد انقلاب محاسبه نمی‌شدند، شاید به همین دلیل است که میشل فوکو صاحب نظر پست مدرن با مشاهده انقلاب ایران و شگفت‌زده شدن می‌گوید که ” ایرانیان چه رویایی برسر دارند؟”
انقلاب ایران پس از برهم زدن معادلات جهانی، به تدریج با وجود تمام مشکلات داخلی و خارجی مراحل نوپایی خود را طی کرد و به مراحل جوانی خود رسید، انقلاب اسلامی ایران در این مسیر گروه‌ها و طیف‌های مختلفی را به همراه خود داشت که در این بین از پیش از انقلاب تا وقوع انقلاب و پس از آن “جوانان” به عنوان مهمترین عنصر پیش برنده انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند.

در کنار سایر اقشار و طیف‌ها با جرات می‌توانیم بگوییم که انقلاب اسلامی ایران حاصل مجاهدت و از خودگذشتگی بسیاری از جوانان است، جوانانی که به رهبری امام(ره) سال‌ها عمر خود را صرف مبارزه با استعمار و استبداد کردند، بسیاری از آنها از عزیزترین دارائیها خود گذشتند، جانفشانی کردند و یا در سلول‌های مخوف ساواک تحت شکنجه قرار گرفتند که در نهایت انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست.

با توجه به اهمیت حضور جوانان است که امام خمینی (ره) در مورد نقش جوانان در مورد انقلاب اسلامی ایران می‌گویند «جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم،‌ جوانان بازاری، عشایر محترم این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را به عقب نشاندند و دست جهانخواران را از مملکت قطع کردند.» بر همین اساس نقش جوانان در مبارزه با استبداد و استعمار به صورت همزمان مشخص می‌گردد.

پس ازانقلاب نیز با اعتماد رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، جوانان در عرصه‌های مختلف انقلاب را پیش بردند و اوج حرکت آنان را در هشت سال دفاع مقدس می‌توان دید که در مقابل اکثریت قدرت‌های جهانی ایستادگی کردند و انقلاب اسلامی ایران را از گزند دشمنان در امان نگه داشتند.

جنگ اما پایان کار برای جوانان نبود پس از این که جوانان از جبهه برگشتند در عرصه‌های مدیریت و علم به مبارزه با بیگانگان و مشکلات پرداختند و کشور را از بسیاری از پیچ‌های تاریخی به سلامت عبور دادند.

جوانان پس از رحلت امام خمینی نیز در کنار رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب با استعداد خود به بسیاری از موفقیت‌ها در عرصه‌های گوناگون از جمله علم، صنعت دفاعی دست یافتند، اما متاسفانه دولتهایی که پس از جنگ بر سرکار آمدند کم تر به نسل‌های جوان و تجربیات آنها توجه کردند و ترکیب جوان قوای مختلف به شدت با گذشت زمان پایین آمد.

هم اکنون که با گذر از ۲۲بهمن سال ۱۳۹۷ انقلاب اسلامی ایران، چهل سالگی خود را به پایان رساند، گذر از چهل سالگی یعنی وارد شدن در مرحله‌ی جدید، مرحله ای که هر چند با مراحل پیشین خود پیوند ناگسستنی دارد در عین حال نو و جدید نیز هست.

در این مرحله جدید که بلوغ و تکامل انقلاب اسلامی محسوب می‌شود بیش از پیش احساس نیاز به جوانان دیده می‌شود و شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه “گام دوم انقلاب” که حرکت به سوی “تمدن نوین اسلامی” است بیشترین تاکید را بر روی جوانان دارند.

نسلی که جوان بودند و مهم ترین پدیده قرن بیستم را رقم زدند و در هشت سال دفاع مقدس از خود گذشتگی کردند و پس از آن نیز وارد عرصه‌های مدیریت شدند و کشتی انقلاب را پیش بردند هم اکنون با وجود داشتن تجربه‌های فراوانی نمی‌توانند به مانند دوران جوانی فعال و پویا باشند و این ویژگی حاصل روند طبیعی عمر انسان است و در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران ضروری است که این نسل که به چشم خود معجزه جوانان را دیده اند از جوانان در بسیاری از عرصه ها استفاده کنند.

چیزی که امروز آشکار است این است که در چهل سالگی انقلاب اسلامی و در حرکت به سوی “گام دوم انقلاب” و ترسیم افق‌های جدید دیگر نیروهای چهل سال پیش جوابگو نیستند و در کنار این نیروهای انقلاب به منظور پویایی و نشاط انقلاب و ایجاد تمدن نوین اسلامی بیش از پیش نیازمند استفاده از جوانان انقلابی ایران هستیم.

تاکید رهبر انقلاب در برهه‌های زمانی مختلف به منظور بهره گیری از نیروهای جوان و استفاده از جوانان در پست‌های مهم بر آگاهی و تدبیر ایشان صحه میگذارد که درک هوشمندانه ای از انقلاب و آینده انقلاب دارند، نمود واضح تر هوشمندی ایشان در بیانه راهبردی “گام دوم انقلاب” ظاهر می‌شود که نشان دهنده امید ایشان در بلوغ انقلاب اسلامی ایران به جوانان است.

به همین دلیل ایشان تاکید می‌کنند که “دنباله‌ی این مسیر(انقلاب) که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ی میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به‌کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی بسازند.”

امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که انقلاب اسلامی ایران به واسطه اعمال بیگانگان و عوامل نفوذی آنها در داخل با مشکلاتی مواجه است که در این بین می‌توان به مشکلات اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.

شاید بتوان امروز را یک جنگ دانست جنگی که ناجوانمردانه بر علیه انقلاب اسلامی ایران در جریان است، در این جنگ به مانند هشت سال گذشته می‌توان با بهره گیری از نیروی جوان، استعداد و هوشمندی آنها در “گام دوم انقلاب” باب‌های بسیاری را گشود که نهایت آن به تمدن نوین اسلامی و حکومت عدل جهانی منجر خواهد شد.

هم اکنون در شرایطی هستیم که یک نسلی وجود دارد که تجربه‌های بسیار ارزشمندی از پیش از انقلاب، انقلاب و بعد از آن دارد. قرار گرفتن تجربه نسل جوانان قدیم در کنار نیروی پیش برنده جوانان امروزی می‌تواند در “گام دوم انقلاب” روح جدیدی بر پیکره انقلاب اسلامی بدمد که حاصل آن بی شک تمام آرزو و آمال انسان‌های آزاده جهان خواهد بود و دوباره جهانیان از خود خواهند پرسید که ” ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟”

  • نویسنده : حيدر ولي زاده
  • منبع خبر : صبح قزوین