وضعیت اقبالیه به روایت تصویر در روزهای برفی
وضعیت اقبالیه به روایت تصویر در روزهای برفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو؛ اقبالیه در وضعیت برفی درحالی امادگی لازم و کافی را نداشت که میزبان بیش از ۲۰۰۰ مسافر بود. در این روز های برفی بیش از پانصد خودرو سنگین و نیمه سنگین در اقبالیه پارک کردند  .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو؛ اقبالیه در وضعیت برفی درحالی امادگی لازم و کافی را نداشت که میزبان بیش از ۲۰۰۰ مسافر بود. در این روز های برفی بیش از پانصد خودرو سنگین و نیمه سنگین در اقبالیه پارک کردند  .