پاسخ مردم شهید پرور شهر اقبالیه به آشوبگری‌های اغتشاشگران
پاسخ مردم شهید پرور شهر اقبالیه به آشوبگری‌های اغتشاشگران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو :  مردم شهید پرور شهر اقبالیه با تجمع و راهپیمایی انزجار خود را از فتنه گران نشان داده و درخواست ها و اعتراضات خود را به مسئولین گفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو :  مردم شهید پرور شهر اقبالیه با تجمع و راهپیمایی انزجار خود را از فتنه گران نشان داده و درخواست ها و اعتراضات خود را به مسئولین گفتند.