کانکس نگهبانی در جاده قدیم رشت طعمه حریق شد
کانکس نگهبانی در جاده قدیم رشت طعمه حریق شد

به گزارش پایگاه خبری شهر مینو؛ جمالی اعلام کرد: پیرو تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی قزوین در ساعت ۱۰ و ۲ دقیقه روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، از وقوع حریق در کانکس نگهبانی واقع در جاده رشت مقابل مسجد صفا خبر داده شد که ستاد فرماندهی این سازمان بی درنگ آتش نشانان […]

به گزارش پایگاه خبری شهر مینو؛ جمالی اعلام کرد: پیرو تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی قزوین در ساعت ۱۰ و ۲ دقیقه روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، از وقوع حریق در کانکس نگهبانی واقع در جاده رشت مقابل مسجد صفا خبر داده شد که ستاد فرماندهی این سازمان بی درنگ آتش نشانان ایستگاه شماره ۶ نواب و چهار مینودر را به محل حادثه اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور آتش نشانی محمود آباد در محل حادثه افزود: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل مشاهده کردند آتش سوزی کل قسمت های کانکس را فرا گرفته و شعله های آتش به سرعت در حال گسترش و سرایت به اطراف می باشند.

رئیس ایستگاه شماره چهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزویناضافه کرد: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حریق نسبت به شیلنگ کشی اقدام کرده و با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات ویژه اطفاء حریق در زمان کوتاهی حریق را مهار و نسبت به ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در این آتش سوزی به هیچ کس صدمه ای نرسید و آتش نشانان پس از تهیه گزارش و ایمن سازی کامل محل با تحویل صحنه حادثه به مالک مأموریت خود را به پایان رساندند.

جمالی رئیس ایستگاه شماره چهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از صاحبان و مالکان اینگونه اماکن درخواست کرد: به طور حتم یک دستگاه خاموش کننده دستی را در محل نگهداری کنند تا در زمان وقوع آتش سوزی های احتمالی بتوانند از آن استفاده کرده و از گسترش حریق قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی جلوگیری کنند.

خبرنگار: حسین طاعتی