پانزده خرداد، دلشوره قرنها اسارت آزاد، و آزادى اسیر است
پانزده خرداد، دلشوره قرنها اسارت آزاد، و آزادى اسیر است

پایگاه خبری تحلیلی شهر مینو: پانزده خرداد، جریان خونِ مذهب و شورِ ایمان در اندام رِخْوت گرفته مردم ایران بود. پانزده خرداد، آغاز یک حرکت مکتبى و انقلاب اسلامى بود که با رهبرى امام خمینى(ره)، این زندگى بخش امّت و زنده ساز ایران و مجدّد اسلام، در ۲۲بهمن ۵۷ به پیروزى رسید. پانزده خرداد، مشعلى فروزان […]

پایگاه خبری تحلیلی شهر مینو:

پانزده خرداد، جریان خونِ مذهب و شورِ ایمان در اندام رِخْوت گرفته مردم ایران بود. پانزده خرداد، آغاز یک حرکت مکتبى و انقلاب اسلامى بود که با رهبرى امام خمینى(ره)، این زندگى بخش امّت و زنده ساز ایران و مجدّد اسلام، در ۲۲بهمن ۵۷ به پیروزى رسید.

پانزده خرداد، مشعلى فروزان از خون و عشق و شهادت بود که در دست طلبه و دانشجو، همه ساله بر افراشته مى گشت و فیضیه و دانشگاه، هر سال در این روز، براى شهداى پانزده خرداد، فاتحه مى خواند تا راه فتح را بگشاید و به سوگ مى نشست تا ملت را به قیام وا دارد.

پانزده خرداد، اگر جانى دارد و تازه است، حیات خود را از نَفَس مسیحایى روح خدا به عاریت دارد. پانزده خرداد، آغاز حرکت مکتبى ملّت مسلمان ایران است.

روز امام است، روز امّت است. روز بیعت با امام است. روز میثاق خون و پیمان شهادت است. پانزده خرداد، موج متلاطمى بود که از قم آغاز شد و قم، یک تاریخ است، یک فرهنگ و یک مکتب است. پانزده خرداد، این نبض پرطنین تاریخ، این جان دین در چلّه روز، فقط یکى از ایّام اللّه‌ى است که امام امّت بر تارک تاریخ نشاند.

پانزده خرداد، انفجار فجر فلاح است در قلب قرن قساوت. نه شورش کور، بلکه تبلور ایمان! نه حرکتى نافرجام، بلکه آغازى براى آغازها و بذرى براى حرکتها. نه تلاش ارتجاع، بلکه نهضت مکتب و قیامى رجعت شکن و بنیان سوز و بنیان ساز.

پانزده خرداد، دلشوره قرنها اسارت آزاد، و آزادى اسیر است. خرداد، یک تاریخ است و نیمه آن، اوج خورشید یک روز بلند و گرم و جوشان! پانزده خرداد، یادآور خروش ابوذر است و قیام حُجر و پیکار مسلّم و نهضت توّابین و خروج ابومسلّم و جنبشهاى علویون و جانبازى سربداران.

پانزده خرداد، رواق باز تابنده فریاد «سید جمال» و مظلومیت «شیخ فضل اللّه» و آگاهى «خیابانى» و سیادت «سعیدى» و غرور و قهرمانى «غفارى» و طهارت «مطهرى»است.

پانزده خرداد، قلب پر طپش و خونفشان اسلام، نبض تاریخ معاصر، و آغاز حرکت مکتبى است که به پیروزى انقلاب اسلامى انجامید.

*م- جوادی

انتهای پیام/۱۰۰۲*