یاد عارف
یاد عارف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو، به مناسبت هشتادو چهارمین سالگرد خاموشی میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی برنامه یاد عارف در سرای کتاب مینوی خرد برگزار گردید.   عکاس : خانم زارع پور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمینو، به مناسبت هشتادو چهارمین سالگرد خاموشی میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی برنامه یاد عارف در سرای کتاب مینوی خرد برگزار گردید.

 

عکاس : خانم زارع پور