دوازده فروردین، جَنّه المأواى خداباورى و اسلام خواهى بود
دوازده فروردین، جَنّه المأواى خداباورى و اسلام خواهى بود

پایگاه خبری تحلیلی شهر مینو، «دوازده فروردین»، بهار انقلاب ما، و روز شکفتن گُل اسلام بر شاخسار زمان، و نوید بخش تجلّى حق و حاکمیّت نظام اسلامى است. «دوازده فروردین» عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشقها، آرمانها، اسلام خواهى ها، حق پرستى ها و باطل ستیزى هاست. دوازده فروردین، […]

پایگاه خبری تحلیلی شهر مینو، «دوازده فروردین»، بهار انقلاب ما، و روز شکفتن گُل اسلام بر شاخسار زمان، و نوید بخش تجلّى حق و حاکمیّت نظام اسلامى است.

«دوازده فروردین» عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشقها، آرمانها، اسلام خواهى ها، حق پرستى ها و باطل ستیزى هاست.

دوازده فروردین، روز اِحقاق حق، روز پیروزى دین است.

جمهورى اسلامى، ودیعه الهى در دست ماست. و … روز «دوازده فروردین» روز بیعت ما با اسلام، براى دفاع و حمایت و فداکارى، در راه این انقلاب مقدّس است، که راهش همان اسلام و حاکمیّت قرآن است.

«جمهورى اسلامى»که تجسم عینى آن همه شعارها و فریادها و خواستنها و طلبها و عطشها بود، با همه سنگینى اش، روى دوازده ستون نورانى و سرخ نهاده شد و دوازدهم فروردین، «روز جمهورى اسلامى» نام گرفت و تعطیل رسمى اعلام شد.

دوازده فروردین «خندق»ى بود که حفر گردید و احزاب قریش و کفار حجاز، از بیعتگران مؤمن و امّت محمد، باز شناخته گردیدند.

دوازده فروردین، «روز جمهورى اسلامى» صراط بُرنده و لغزنده و باریکى بود که برفراز جهنم خودخواهیها و شرق گراییها و غرب زدگیها و قدرت طلبیها کشیده شد، تا این امّت را به «جَنّه المأوا»ى خداباورى و اسلام خواهى و حقجویى رهنمون شود.

دوازده فروردین روز بلوغ فکرى و سیاسى این امّت، در سایه اسلام بود.

دوازده فروردین، یکى از «ایام اللّه» بود، روزى مبارک و مقدس، که دهانى به وسعت ایران، با فریادى رعدآسا و پرطنین، جمهورى اسلامى را «آرى» گفت.

دوازده فروردین، روز احقاق حق بود. روز پیروزى دین، روزى که افسون ساحران جادوگر، و تلاش خنّاسان و سوسه گر، باطل گشت، روزى که کشتى این امّت، در ساحل استقرار و استقلال، لنگر انداخت.

انتهای پیام/۱۰۰۰*