عکس/ وقتی شاه دست به دامن امام شد!
عکس/ وقتی شاه دست به دامن امام شد!

عکس/ وقتی شاه دست به دامن امام شد!