مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان قزوین بیان کرد: در دهه کرامت 200 برنامه فرهنگی در سطح استان برگزار می‌شود که آغاز این برنامه‌ها از بعداز ظهر سوم مرداد ماه است.
۳۱ تیر ۱۳۹۶ - ۴:۵۷

SIMPLE SIDE TAB