حجت الاسلام والمسلمین عباسی گفت: پاسخ بسیاری از شبهات در منابع دینی وجود دارد و با علومی همانند قرآن شناسی، روایت شناسی و سیره شناسی می توان در برابر شبهات و تهاجم فرهنگی که غرب برای جامعه امروزی ایجاد کرده است ایستادگی کرد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱:۰۶

SIMPLE SIDE TAB