صبح امروز ۳۵۰ نفر از دانش آموزان و عوامل اجرایی در قالب کاروان راهیان نور دانش آموزی برادران شهرستان قزوین از شهرستان قزوین به استعداد هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۰۲

SIMPLE SIDE TAB