طی یک عملیات جهادی توسط بسیجیان حوزه سیدالشهدا (ع)، زباله های زمین های کشاورزی محمد آباد « بویین زهرا »پاک سازی شد.
۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱:۳۶

SIMPLE SIDE TAB