امام جمعه شهر اقبالیه؛ تغییر باورهای مردم باعث فاصله‌گیری مردم از ارزش‌های انقلاب و سبک زندگی ایرانی اسلامی می‌شود و موجب خدشه بر وحدت و انسجام ملی کشور می‌گردد.
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۴:۳۳

SIMPLE SIDE TAB