امام جمعه شهر اقبالیه گفت: می‌توان با اقتصاد مقاومتی در مقابل تهدید دشمنان ایستادگی کرد و فرصت‌های بسیاری برای کشور و جوانان این مملکت ایجاد کرد.
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۳:۳۰

SIMPLE SIDE TAB