حجت الاسلام و المسلمین رشوندی گفت: مسئولین باید به گفته رهبری امام خامنه ای(مد ظلله) جامه عمل بپوشانند و امیر المومنین حضرت علی(ع) را الگوی خود بدانند و طبق سیره علوی ساده زیستی را سر لوحه کارهای زندگی خود قرار دهند نه این که به سبک اشرافی گری زندگی کنند.
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۲:۱۴

SIMPLE SIDE TAB