رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم و به‌دنبال فتوای رهبر انقلاب از برخی فعالیت‌های هسته‌ای انصراف دادیم.
۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳

SIMPLE SIDE TAB