رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات شهرستان قزوین بیان کرد : فتنه ۸۸ تهدیدی جدی علیه ساختار بنیادین جمهوری اسلامی و آرای مردم بوده که در دشمن امید ایجاد کرد و دل علاقه مندان به انقلاب و نظام اسلامی را به درد آورد ولی ۹ دی ماه امید دشمن را به یاس و دوستان و علاقه مندان انقلاب را شاد کرد.
۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷

SIMPLE SIDE TAB