ترکیدگی لوله آب شرب اصلی در خیابان یادگار امام سبب مختل شدن زندگی روزمره مردم و آب گرفتگی معابر و تعدادی از ساختمان‌های این منطقه شد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

SIMPLE SIDE TAB