حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاطمیان گفت: بعضی‌ها می‌خواهند خروج آمریکا از برجام را به ترامپ نسبت دهند؛ اما این یکی اشتباه بزرگ است. ترامپ و آمریکا محصول خوی شیطانی و استکبار هستند و هیچ تفاوتی در ضلع‌های این جرثومه فساد نیست. همچنین بزک‌کشیدن دشمن یک حماقت تاریخی است.
۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۲:۴۹

SIMPLE SIDE TAB