امام جمعه شهر اقبالیه؛ نا امید کردن ملت نسبت به نظام اسلامی و دلسرد کردن ملت از طریق تبلیغات و شایعه پراکنی، نابود کردن اعتقاد و ایمان مردم و مانع تراشی برای حل مشکلات معیشتی از اهداف دشمنان نظام اسلامی است.
۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۵:۲۷

SIMPLE SIDE TAB