فاطمیان با تاکید بر معنویات گفت: شروع سال تحصیلی جدید مصادف با آغاز ایام محرم است، بنابراین باید مدارس را در حال و هوای عاشورا قرار دهیم.
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۹:۳۰

SIMPLE SIDE TAB