متاسفانه دولت تدبیر و امید همه انرژی خود و ظرفیت‌های کشور را در این 5 سالی که از عمرش می‌گذرد، صرف انعقاد و اجرای برجام کرد و در نهایت پس از همه کارشکنی‌های امریکا به آخرین و تحمل ناپذیرترین آنها، یعنی تمدید تحریم‌های ده ساله بر اقتصاد و دفاع ملی ایران و برجای ماندن مشکلات اقتصادی و بانکی رسید.
۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۴:۳۴

SIMPLE SIDE TAB