نوروزی کارشناس مسائل آمریکا گفت: پس از برجام و توافق هسته‌ای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به همراه شرکای منطقه‌ای خود از جمله رژیم آل صعود و رژیم صهیونیستی به دنبال محدود کردن نفوذ ایران در منطقه و محدود کردن سیاست خارجه ایران است.
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹

SIMPLE SIDE TAB