امام جمعه شهر اقبالیه گفت: انقلاب اسلامی چون چشمه‌ای جوشان و پر خروش توانایی زدودن پیرایه‌ها و حل مشکلات و معضلات را دارد. جوانان نسل سوم انقلاب باید به میدان عمل بیایند و با کارآمدی و تکیه بر ظرفیت‌های درونی از تمامی موانع و مشکلات عبور کنند.
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۶:۰۳

SIMPLE SIDE TAB