امام جمعه شهر اقبالیه گفت: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده آمریکا در برجام آزمونی بود که اتحادیه اروپا تاکنون در آن مردود شده است.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۴:۵۰

SIMPLE SIDE TAB