شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بخش های حومه شهرستان قزوین بمناسبت روز قدس بیانیه ای صادر کرد.
۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱

SIMPLE SIDE TAB