مدیر کل دادگستری استان قزوین بیان کرد : مردم در حد توان در برابر جرم عکس العمل نشان دهند و در برابرسکوت کردن مسئول هستند و همکار مجرم محسوب می‌شوند .
۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵

SIMPLE SIDE TAB