روابط عمومی شهرداری اقبالیه: در راستای افزایش بازدهی و کاهش هزینه‌های اضافی تصمیم بر خصوصی‌سازی فرهنگسرای معلم اقبالیه گرفته شد.
۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۴:۲۴

SIMPLE SIDE TAB