کارشناس مرکز اورژانس اجتماعی اقبالیه: برخی از آسیبهای اجتماعی شهر اقبالیه مواردی است همچون اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر ، همسر آزادی ، زوجین متقاضی طلاق ، ازدواج های زود هنگام و فرزندپروری نا مناسب .
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰

SIMPLE SIDE TAB