طی یک عملیات جهادی توسط بسیجیان حوزه سیدالشهدا (ع)، زباله های زمین های کشاورزی محمد آباد « بویین زهرا » جمع آوری شد.
۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۲:۱۳

SIMPLE SIDE TAB