عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه امکان طرح استیضاح رئیس جمهور از سوی اصلاح طلبان وجود دارد، افزود: بعید نیست که در زمان استیضاح با بازی و سیاسی‌کاری همین اصلاح‌طلبان پای‌کار استیضاح رئیس دولت بیایند.
۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

SIMPLE SIDE TAB