عملیات احداث 10 طرح عمران شهری شامل ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و کمربندی، فضای سبز شهری و آماده سازی اراضی شمالی شهر اقبالیه با 217 میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳

SIMPLE SIDE TAB