شهردار اقبالیه؛ اجرای پروژه‌های عمرانی در قالب مناقصات عمومی انجام می‌شود/ به مناسبت روز مرد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بعنوان کمک هزینه برای حدود ۱۲۰ نفر از کارکنان شهرداری هزینه خواهیم کرد.
۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

SIMPLE SIDE TAB