دبیر دوره تربیت مربی‌ سواد فضای مجازی قزوین بیان کرد: در دهه شصت با توجه به نیاز جامعه آن روز نهضت سواد آموزی راه‌اندازی شد و امروزه با توجه به آسیب‌های رسانه‌های نوین و نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی باید نهضت فضای مجازی را در سطح کشور راه‌اندازی کنیم.
۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۳۸

SIMPLE SIDE TAB