نماینده بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه امام سجاد(ع)؛ فضا مجازی بلا بشر امروز و جامعه ما شده البته فضا مجازی محسنات و نکات مثبتی نیز دارد اما اگر ما فرهنگ استفاده از این فضا را نداشته باشیم بی‌شک روز به روز رو به نابودی پیش خواهیم رفت.
۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۵:۳۲

SIMPLE SIDE TAB