این روزها حامیان کاندیداهای انتخابات شورای شهر در اقدامی هماهنگ و برای رسیدن به صندلی شورا، در بی توجهی محض به حقوق شهروندی، اقدام به تخریب شهر و نابودی زیبایی شهری کرده اند.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵

اخبار ویژه


SIMPLE SIDE TAB