امام جمعه شهر اقبالیه بیان کرد : رئیس جمهور و کابینه او باید گوش به فرمان رهبر انقلاب باشد اگر در این امر سهل انگاری شود مشکلی که برای بنی صدر به وجود آمد برای آن ها پیش می آید .
۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۵:۱۵

اخبار ویژه


SIMPLE SIDE TAB