اسماعیلی که موفق به کسب مدال برنز مسابقات کاراته نوجوانان آسیای شده بود به شهر اقبالیه بازگشت و در بدو ورود مورد استقبال قرار گرفت.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

SIMPLE SIDE TAB