مرتضي جمالي، رئيس ايستگاه شماره چهار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: با تلاش آتش نشانان قزوين و محمود آباد حريق کانکس نگهباني در جاده قديم رشت اطفاء شد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵

SIMPLE SIDE TAB