مسئول کتابخانه امام‌صادق(ع) قزوین بیان کرد: نزدیک ۸۰ هزار جلد کتاب در دو رشته علوم انسانی و علوم حوزوی با منابع چاپی، خطی و سنگی و همچنين منبع علمی و پژوهشی در کتابخانه موجود می‌باشد.  
۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲:۵۹

SIMPLE SIDE TAB