مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اشاره به وجود فضای مناسب جهت توسعه کشاورزی و دامپروری در شهرستان آبیک، گفت: ۱۰ درصد از تخم‌مرغ کشور در آبیک تولید می‌شود.
۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۶:۲۰

SIMPLE SIDE TAB