نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس عنوان کرد: پس از پایان تصویب برنامه ششم توسعه اگر استیضاح وزیر راه به صحن علنی راه پیدا کند بررسی آن شروع خواهد شد؛ زیرا چندنفر از نمایندگان امضای استیضاح خود را پس گرفته‌اند.
۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۸:۵۹

SIMPLE SIDE TAB