شهردار اقبالیه در اولین دیدار مردمی بیان کرد: محدوده اکبرآباد جز پوشش خدمات شهر اقبالیه است و وظیفه شهرداری ارائه زیرساخت‌های لازم در محدود خدمات شهری است.
۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۹:۰۲

SIMPLE SIDE TAB