مردم شهر محمود آباد نمونه پس از اقامه نماز جمعه این شهر علیه سیاست های مستکبرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۳:۳۲

SIMPLE SIDE TAB