مدیر کل کتابخانه‌های قزوین بیان کرد؛ شعار هفته کتاب امسال «آینده روشن با جامعه‌ای کتابخوان» است و همچنین قطعا سلامت و بهروزی جامعه در گرو مطالعه و کتابخوانی است.
۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۴:۲۲

SIMPLE SIDE TAB