وجود قریب 11 میلیون بیکار،رکود حاکم بر اقتصاد ، تبعیض ناروا در دریافت حقوق های نجومی ،اختلاس های برخی مدیران دزد و همه مشکلات موجود چیزی نیست که از منظر مردم بشود پنهان کرد و همه این مشکلات یک دلیل دارد و آن دلیل هم اینست که مدیریت ناکارآمد،از سوی مردم بر کشور تحمیل شده است .
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸

SIMPLE SIDE TAB