محمد پیری در جلسه هیأت کبدی که در دفتر فرمانداری شهر قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اردوی تیم کبدی کشور به مدت هشت روز به میزبانی شهرداری شهر اقبالیه با حضور 40 نفر در این شهر برگزار شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵

SIMPLE SIDE TAB