در دولت تدبیر و امید شاهد انعقاد قراردادهای محرمانه‌ای هستیم که دولت جزییات این قراردادهای بین‌المللی را در اختیار مردم و مجلس قرار نمی‌دهد.
۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲

SIMPLE SIDE TAB