جلسه شورای بهداشت، درمان و سلامت شهر محمودآباد نمونه با حضور داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در شهرداری محمودآباد برگزار شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۱۸

SIMPLE SIDE TAB