اولین جشنواره مد لباس اسلامی، ایرانی در استان قزوین که به میزبانی شهر اقبالیه برگزارشده بود با استقبال چشمگیر و قابل توجهی از مردم استانهای مختلف روبرو شد.
۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴

SIMPLE SIDE TAB