رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور بیان کرد: میزان اقامت‌های یک روزه و چند روزه استان قزوین از افزایش چشمگیری برخوردار بوده که امیدوارم ارتقاء ایجاد شده در حوزه گردشگری استان با مدیریت مناسب تداوم یابد و تبدیل قزوین از معبر به مقصد گردشگری تحقق یافته است.
۱۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۲۰

SIMPLE SIDE TAB