رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات شهرستان قزوین بیان کرد : بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامعه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوند دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعه اسلامی متصور نیست.
۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

SIMPLE SIDE TAB