تشییع دو شهید گمنام در بخش معلم کلایه الموت شرقی - شهر مینو