تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم حمید محمدرضایی - شهر مینو