چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ Wednesday, 21 August , 2019
مقصر سیل ها کیست بایگانی - شهر مینو
مدیریت جامع بحران سیل برعهده وزیر کشور است ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
دستور روحانی به رحمانی فضلی:

مدیریت جامع بحران سیل برعهده وزیر کشور است

روحانی در دستورالعملی تاکید کرد که مدیریت جامع بحران سیل اخیر برعهده وزیر کشور است.