یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸ Sunday, 26 May , 2019
وزیر کشور مقصر است ؟ بایگانی - شهر مینو
مدیریت جامع بحران سیل برعهده وزیر کشور است ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
دستور روحانی به رحمانی فضلی:

مدیریت جامع بحران سیل برعهده وزیر کشور است

روحانی در دستورالعملی تاکید کرد که مدیریت جامع بحران سیل اخیر برعهده وزیر کشور است.